NIS-workshop i Oslo

Tirsdag og onsdag denne uken ble det holdt NIS-workshop i Nettalliansen AS sine lokaler i Haakon VII gate i Oslo.

Arbeidsgruppen hadde tirsdag og onsdag en fysisk samling i Nettalliansens lokaler.

Med kyndig veiledning fra Digpros produkteksperter fikk arbeidsgruppen tilgang til et fullstendig testsystem med mulighet til et dypdykk ned i dpPower.

Dette var arbeidsgruppens første steg inn i den viktige prosesskartleggingen og videre godkjenningen av arbeidsprosessene slik de vil fremstå for hele Nettalliansen når prosjektet er ferdigstilt.

Vi retter en stor takk til alle deltagere i arbeidsgruppen for god stemning, konstruktive diskusjoner og nok et sjumilssteg fremover mot en felles bransjeløsning!