Nettverkstreff for daglige ledere

Tirsdag denne uken var det heldagsmøte i nettverket for daglige ledere i Nettalliansen på Gardermoen, og 20 selskap i Nettalliansen var til stede. 

Alle daglige ledere presenterte sitt selskap, og ambisjoner med eierskap i Nettalliansen. Resten av tiden ble brukt på å diskutere blant annet ulike utfordringer per selskap, kostander, digitalisering og hva som skal til for å gå i takt i Nettalliansen for å oppnå felles fordeler.

Tilbakemeldingene tilsier at dette nettverksmøtet var nyttig for samtlige av selskapene som deltok. Det vil bli innkalt til et teams-møte i slutten av april og et fysisk møte ifbm. eiermøte og generalforsamling i slutten av mai. Nettverksleder for dette nettverket er Harald Husom i Stange Energi.

Styret har hatt strategisamling tirsdag og onsdag denne uken. To representanter fra styret var med i nettverkstreffet, og kunne dermed ta med seg mye nyttig informasjon inn i strategisamlingen som fulgte like etter. Oppsummering fra styrets strategisamling vil bli sendt direkte fra styret til eierselskapene. 


Teams for daglige ledere

Alle presentasjonene fra nettverksmøtet blir fortløpende lastet opp under Daglige ledere på Teams. Her finner dere også møtereferatet.