Nettverk for nett- og driftssjefer

Denne uken har Nettalliansen avholdt rollenettverk. Tirsdag var nett- og driftssjefene samlet i Oslo. Her oppsummerer vi møtet, og oppfordrer flere til å melde seg på.

Det var et godt og engasjerende møte, med mange diskusjoner og gode innspill til tema. Det kom tydelig frem at det er et behov for et faglig nettverk for å diskutere ulike problemstillinger og erfaringer med andre, både av teknisk og administrativ art. Vi anbefaler nett- og driftssjefer til å melde seg på. Det gjør du enten via nettverksleder, eller ved å melde deg på her. Neste møte er 5. mars kl 10-11, og du vil få innkallelse i Teams hvis du har meldt deg på.

Det finnes et nettverk for nett- og driftssjefer på Teams allerede, så for å unngå parallelle nettverk, slår vi dem sammen og legger påmeldte til rollenettverket Nettsjef/driftssjef til det eksisterende nettverket. De som da allerede er med i eksisterende nettverk trenger ikke å melde seg på. 


Nettverksleder

Nettverksleder for rollenettverket for nett- og driftssjefer blir Jens Christer Hansen fra Rakkestad Energi. jch@rakkestadnett.no/91619710.


Struktur på nettverket
Det var mange punkter som ble diskutert i møtet, og strukturen på nettverket var en rød tråd. Tanken er at de ulike temaene kan bli diskutert i nettverket på Teams, og at møtene benyttes til å diskutere felles retningslinjer for selskapene og er en arena for selskapene å vise frem sine løsninger på utfordringer som blir nevnt i nettverket på Teams.


Her er temaer som ble diskutert

 • Ulike måter selskapene velger å drifte nettet på
 • Erfaringer fra tilsyn i rollen som nett-/driftssjef
 • Administrativt forum - spørre om konsesjon
 • Nettsjef/Driftsleders oppgaver
 • Mulighet for å "ringe en venn"
 • Tekniske spørsmål, instrukser, driftsveiledninger, overordnet nivå
 • Tolkning av forskrifter/pålegg
 • Utfordringer i nettet og overtakelse
 • Vern-relaterte saker
 • Nordpuk 
 • Erfaringer med leverandører
 • RLE
 • Erfaringer med spenningsklager og søk
 • Felles kurs på interne rutiner
 • Hvordan prosjekterer anlegget - elektroteknisk
 • Gjennomføring av prosjekter
 • Følger REN, hva med avtalene i NA
 • Håndtering av ordre på linjer
 • Standardisere rutiner
 • Håndtering av KILE kostnader i forbindelse med feil (privat og entreprenører)
 • Dele god praksis
 • Elbilladning: Elbilveileder - pqa.no (kan brukes til kunder, legge ut på nettside for eksempel)
 • Solcellepaneler ble diskutert
 • Lære mer om rollen som byggherre
 • Bestillerrollen (konkurransemaler ble lagt ut på shn denne uken)