Nettverk for daglige ledere

Denne uken har Nettalliansen avholdt det første møtet i rollenettverket for daglige ledere. Neste møte blir et fysisk møte på Gardermoen den 3. mars.

Det var enighet blant deltakerne om at dette nettverket er viktig og nødvendig for å diskutere overordnede utfordringer og muligheter.

Det ble besluttet at neste nettverksmøte vil bli et fysisk møte, som vil bli avholdt på Gardermoen den 3. mars kl 09-16.

 

Vi har mottatt innspill til tema og videreformidler disse her:

 • Presentasjon fra hvert selskap – daglig leder bruker ca 10 minutter på å presentere eget selskap og ambisjon med sitt eierskap i Nettalliansen.
 • Utviklingen av Nettalliansen
  • Tenke som ett stort selskap
  • Status og mål med felles systemer
  • Stordriftsfordeler
 • Strategisk erfaringsutveksling
  • Fremtidig organisering ift selskapsmessig skille
  • Utfordringer i lederrollen – gjerne belyst med enkelte «case»
  • Lønnsnivå

 

Møtetiden er satt kl 09.00 – 16.00 og dere disponerer tiden fritt slik dere ønsker. Det vil bli bestilt møterom og lunsj på hotell i nærheten av Gardermoen, nærmere info om hotell kommer så snart det er klart.

Kalenderinvitasjon er sendt ut til alle daglige ledere i Nettalliansen og vi har lagt til alle daglige ledere til i teamet «Rollenettverk for daglige ledere» i Teams. Her kan dere fritt diskutere og dele erfaringer, samt invitere til teams-møter.