Nettsider for hele konsernet

Nå legger vi til rette for nye standardiserte nettsider for hele konsernet, og åpner for registrering av interesserte. Jo flere som blir med, dess mindre blir kostnaden per allianseselskap. Blir du med?

 

Prosjektet Standardiserte nettsider for nettselskapet er et prosjekt i Nettalliansen, som alle selskap har vært med på å finansiere. Det er 14 selskap som er på utrullingsplanen, og vil få nye nettsider i løpet av de neste månedene. Hvis ditt selskap ikke er med her, og ønsker nye sider for nettselskapet gjennom Nettalliansen, vennligst fyll inn dette skjemaet. Du kan lese mer om prosjektet på samhandlingsnettet, eller kontakte Anniken Pettersborg.  

 

Nettsider for øvrige konsernselskap
Videreføringen av dette prosjektet som omfatter standardiserte nettsider for øvrige konsernselskap dvs. moderselskap og søsterselskap, ikke er i Nettalliansens regi. Vi vil allikevel bistå med koordinering, slik at de som ønsker det får muligheten til å få gode nettsider for hele konsernet til en svært konkurransedyktig pris.

Hammerfest Energi er nå sammen med leverandøren DayTwo godt i gang med malverket for nettsider for konsern. Vi har hatt en presentasjon av malverket for de selskapene med konsernstruktur som er i utrullingsplanen for standardiserte nettsider for nettselskapet. Behovene for nettsider for øvrige konsernselskap kan være noe annerledes enn for nettselskapet. Det er ikke alle som trenger alle funksjoner, men malverket består blant annet av følgende funksjonalitet: 

 • Dedikert kanal for salg av tjenester og produktinformasjon, samt system for håndtering av bestillinger
 • Mulighet for å fremme pågående kampanjer > Kampanjesider
 • Samleside for konsernselskapene med hurtigmeny innenfor de forskjellige selskapene sine knapper (brukes som hovedside)
 • Spotprismodul > Mulighet for å legge til flere regioner > Mulighet til pluss/minus på pris
 • Samleside for kundeservice på tvers av konsernselskapene
 • Samlingsside for Om "konsernet" som er generell for alle (historikk, eierforhold, ansatte, ledige stillinger etc)
 • Tabell-utvidelse
 • Kunne hoppe mellom Privat/Bedrift
 • Krysspublisering av artikler mellom sidene
 • Database for produkthistorikk/kjøp
 • Handlekurv-funksjon for produkter


Kostnad for malverk og tilpasning per selskap

Totalsummen for design, UX og utvikling av malverk er estimert til kr 318.750 og deles mellom alle selskapene som er med. Hittil har vi fått indikasjon på at 4 selskap skal ha sider for øvrige konsernselskap, som betyr av kostnaden per selskap allerede er nede i kr 80.000. Alle sidene, inkludert for nettselskapet vil ligge i samme struktur hos hvert selskap. Tilpasning per selskap og site, vil ligge på kr 12.500. Etter hvert som flere selskap melder seg på, vil Nettalliansen fortløpende ta seg av fordelingen av kostnader knyttet til malverket, slik at kostnaden hele tiden er lik mellom deltakende selskap. 
Les hele tilbudet her


Registrer ditt selskap
Vi trenger å få en oversikt over hvor mange av våre selskap som ønsker nye nettsider for konsern, og ber dere derfor om å registrere deres interesse. Dere vil da få en invitasjon til et møte hvor leverandøren presenterer det rammeverket (wireframe) som er utviklet. De selskapene som allerede har meldt interesse, trenger ikke å gjøre det på nytt. 
Registrer ditt selskap her