Nettsider for hele konsernet

Det er nå 4 allianseselskap som snart vil ta i bruk nye konsernsider. Vi ønsker flere selskap med. Meld din interesse, så tar vi kontakt!

Selskapene som er i gang med konsernsider:

  • Luster Energiverk
  • Drangedal Energi
  • Hallingdal Kraftnett
  • Hammerfest Energi


Kostnad for malverk og tilpasning per selskap

Totalsummen for malverket er estimert til kr 318.750 og deles mellom alle selskapene som er med. Med fire påmeldte selskap, betyr det at kostnaden per selskap allerede er nede i kr 80.000. Alle sidene, inkludert for nettselskapet vil ligge i samme struktur hos hvert selskap. Tilpasning per selskap og per site, vil ligge på kr 12.500. Les hele tilbudet her


Kostnadsfordeling
Nettsider for konsern er ikke et prosjekt i Nettalliansen, men vi legger til rette for en god prosess. Etter hvert som flere selskap melder seg på, vil Nettalliansen fortløpende ta seg av fordelingen av kostnader knyttet til malverket, slik at kostnaden hele tiden er lik mellom deltakende selskap.


Registrer ditt selskap
Når du registrerer ditt selskap vil du bli kontaktet av DayTwo, som presenterer løsningen. Påmelding er ikke bindende før dere har bekreftet deltakelse og dere vil da få hjelp med oppsett og implementering. Registrer ditt selskap her


Nettsider for nettselskapet
Prosjektet Standardiserte nettsider for nettselskapet er et prosjekt i Nettalliansen, og alle selskap har vært med på å finansiere prosjektet. Det er 14 selskap som er på utrullingsplanen, og vil få nye nettsider i løpet av de neste månedene. Hvis ditt selskap ikke er med her, og ønsker nye sider for nettselskapet gjennom Nettalliansen, vennligst fyll inn dette skjemaet. Du kan lese mer om prosjektet på samhandlingsnettet, eller kontakte Anniken Pettersborg.