Nettalliansens serviceportal Mpoint

Embriq vil i økende grad ta seg av support i Nettalliansen, og vi oppfordrer selskapene til å bruke serviceportalen Mpoint.

Det sitter dyktige servicemedarbeidere klare til å bistå dere. Alle ansatte i allianseselskapene kan sende inn henvendelser om feilmeldinger og supportsaker i Mpoint. Gjelder det bestillinger, bestemte forespørsler eller endringer så må IT-kontakten i selskapet ta kontakt. 

Embriq vil i økende grad ta seg av support i Nettalliansen. Frem til nå har det i hovedsak vært support knyttet til vår felles driftsplattform (Office 365) og AMS, og noe support for de ulike fagsystemene som Powercatch og Confluence. Etter hvert som vi nå i økende grad går over på felles systemer, vil Mpoint bli desto mer nyttig for samtlige allianseselskap.


Registrer sakene i Mpoint
Vi oppfordrer derfor til å ta i bruk Mpoint hvis det er behov for support. Det å ha loggført support og forespørseler er ikke minst fordelaktig dersom det skulle være behov for å eskalere saker, fordi det da er nyttig å ha et saksnummer å referere til. Dette opprettes automatisk i Mpoint når man oppretter og sender inn en sak. 

Trenger du support? Logg deg inn på Mpoint via Nettalliansen sin serviceportal.