Nettalliansen velger Netpower

Nettalliansen har gjennomført og nå konkludert konkurranse om kvalitetssystem. Vi fikk tilbud fra tre aktuelle kandidater, der alle utmerket seg på en eller annen måte.

Da tilbudene var presentert, løsningene var demonstrert og evalueringen var ferdigstilt var det Netpower som var den klare vinneren.

Netpowers løsning fremstår som en helintegrert og funksjonsrik løsning. I tillegg inneholder løsningen opsjoner som kan gi besparelser ved å eliminere andre «støttesystemer». Arbeidsgruppen mener også at Netpower kan brukes til å få bedre samhandling på tvers av selskapene, blant annet gjennom å ha felles oppdatering av selskapsuavhengig informasjon.


Demo av løsning 
Vi kommer tilbake med mer info om løsningen, og det vil bli holdt demonstrasjon av løsningen for styringsgruppen og lokale koordinatorer i morgen. Opptaket av denne demoen blir tilgjengeliggjort for alle neste uke.