Nettalliansen tilbyr gratis HMS-kurs

Allianseselskapene kan delta på et gratis kurs i HMS og arbeidsrett torsdag 3. mars, som holdes av Advokatfirmaet Grette. Meld deg på her! 

Kurset er rettet mot ledere og ansatte med HR-ansvar.

Tidspunkt: Torsdag 3. mars 2022 fra kl. 09:00 til kl. 12:00

Sted: Webinar
Pris: Gratis for selskapene i Nettalliansen

Kurset oppfyller det lovpålagte kravet om at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 3-5. Deltakerne får tilsendt kursbevis i etterkant.

Under kurset vil også en rekke praktiske arbeidsrettslige temaer bli gjennomgått, og kurset egner seg derfor også som en «brush up» for alle med personalansvar eller HR-oppgaver.

Del I: En brush-up på arbeidsmiljølovens mest sentrale bestemmelser

 • Arbeidsmiljølovens formål og oppbygning
 • Arbeidsavtalens viktigste temaer
 • Ulike tilknytningsformer
 • Tariffavtale
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Arbeidsgivers handlingsrom og endring/avslutning av arbeidsforhold
 • Kort oversikt over nyheter på arbeidsrettens område 

Del II: Utvalgte temaer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø
 • Hjemmekontor
 • Aktuelle problemstillinger i arbeidslivet under/etter korona
 • Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Ansattes ytringsfrihet
 • Varslingsrutiner
 • Oppfølging av sykefravær
 • Kontrolltiltak
 • Likebehandlingsreglene – forbudet mot diskriminering

 

Hvordan gjennomføres webinaret?
Meld deg på og du vil motta en påloggingslink. Linken får du også tilsendt på e-post 60 minutter før sending. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne på chatten. Påmelding til kurset er bindende.

Påmelding skjer ved å sende epost til elei@grette.no