Nettalliansen inviterer til nasjonal dugnad!

Nettalliansen lager oversikt over hva slags smittevernutstyr selskapene i alliansen sitter med på lager, og som dere har mulighet til å avse til helseinstitusjoner som trenger det.

Vi oppfordrer alle som har tilgang på utstyr som: åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir, beskyttende dresser og frakker om å registrere dette. Enten fra lager i eget selskap eller gjennom sin leverandør av tilsynstjenester. 

Dalane Nett AS har allerede fått avsetning på sine 60 smittevernsdrakter som de hadde liggende. Det var et kjærkomment og viktig bidrag for ambulansen i Sør Rogaland.

Vi håper flere selskap kan sjekke sitt lager, slik at vi kan vise hva Nettalliansen samlet kan bidra med i denne situasjonen. 


Administrasjonen koordinerer
Nettalliansens administrasjon tar med glede en koordineringsrolle overfor helsemyndighetene og informerer om hva som er tilgjengelig av ubenyttet smittevernsutstyr ute hos våre selskap. 

Vi ber om at hvert selskap vennligst fyller inn hva nettselskapet har av smittevernutstyr som dere kan avse. Husk at alt monner. 

Fyll inn her


Veldig fint om dere kan svare på dette så fort som mulig, så vi sammen kan bidra med det vi kan. 

På forhånd takk for svar!