Nettalliansen har landet ny Telenor-avtale

Nettalliansen AS og Telenor AS er blitt enige om en ny 2-års avtale for mobiltelefoni, telefonløsning og M2M. Oppstart av den nye avtalen er planlagt innen 01.03.2021.

Selskapene i Nettalliansen får med det tilgang til produktet Bedrift Total Pluss. Dette produktet har alle de gode egenskapene som Bedrift Total hadde, og i tillegg Data Roll-over og automatisk påfyll av data hvis man bruker opp sin datakvote.

I tillegg til at mye av tidligere overforbruksproblematikk vil være historie med dette nye produktet, vil det være en betydelig reduksjon i abonnementsprisen i forhold til dagens Bedrift Total + SURF.

Det legges opp til en sømløs innfasing av de nye produktene, og de aller fleste vil kun merke overgangen ved at man får med seg ubrukt data fra forrige måned, inn i neste måned. De som tidligere har måttet kjøpe seg opp på ekstra data, får dette tilgjengelig automatisk, og til en mye lavere pris enn tidligere.


Betal selv
Produktet Betal Selv vil også være tilgjengelig for alle ansatte som  har private behov, som de ønsker å utnytte med jobb-abonnementet uten å belaste arbeidsgiver. Les mer om Betal Selv 


mPort 
Det er tatt inn en meget gunstig avtalepris på mPort, som er et web-basert verktøy som forenkler innkjøp av mobiler og tilbehør. Les mer om mPort


M2M/IOT 
Innenfor M2M/IOT har vi tatt frem avtalepriser på aktuelle datapakker, hvor man tidligere har betalt standard priser. Her har det vært en utvikling hvor stadig mer data går over M2M Total – abonnementene, og behovet for datapakker har økt. Derfor innlemmer vi nå datapakker i avtalen. Da får man en mer forutsigbar kostnad med abonnement som brukes aktivt.


Integrasjon med Teams
Samordnet Kommunikasjon Teams, eller summetone i Teams tas inn i avtalen med gode avtalepriser. Nå kan man dermed etablere Teams som en del av telefoniløsningen, og integrere dette opp mot sin Mobil Bedriftsnett-løsning i den grad man ønsker dette.

 

Mobilt Bedriftsnett, Mobilt Bredbånd og Fakturakontroll Large videreføres i ny avtale. 

Vi kommer tilbake med alle detaljer rundt prisene om kort tid.