Nettalliansen har inngått avtale med Powel om Elsmart

Nettalliansen har inngått avtale med Powel om Elsmart, som er eneste leverandør av frittstående løsning.

Etter anskaffelse av ny kundeløsning kom behovet for avtale om installatørmeldinger. Denne funksjonaliteten leveres kun av to leverandører i Norge, og av disse to er det kun Elsmart fra Powel som kan leveres som en frittstående løsning. HansenCX sin løsning er en del av EnoroCX KIS.

Nettalliansen gikk derfor i dialog med Powel for å forhandle frem en forlengelse av avtalen som hittil har blitt benyttet av selskapene med ISCustomer KIS fra CGI. Etter noen runder har Nettalliansen akseptert et forslag til avtale som skal gjelde for alle selskapene i Nettalliansen. For selskap med ISCustomer blir overgang til Elsmart etter 01.01.21, og for selskap med EnoroCX blir overgang gjort ifm. innføring av ny kundeløsning.

 

Ettersom Elsmart er eneste aktuelle løsning er avtalevarigheten satt til å løpe parallelt med avtalen om Syscos Kundeløsning. Og siden Powel er eneste leverandør av en frittstående løsning for installatørmelding, bærer dessverre prisene og betingelsene noe preg av dette. Men for selskapene i Nettalliansen har det uansett en verdi og gir en kostnadsbesparelse at vi inngår og forvalter felles avtale for selskapene. 


Avtaledokumentene ligger på samhandlingsnettet under Innkjøp og IT-løsninger.