Nettalliansen har god driv!

Hittil i 2019 har Nettalliansen lagt et solid grunnlag for å skyte fart - både på kort og lang sikt.

Revidert strategi 
I starten av 2019 ble revidert strategi vedtatt, etter ønske fra selskapene om en forenklet og mer tydelig strategi. I strategien etablerte vi en handlingsplanprosess for å sikre større forankring ved valg og prioritering av prosjekter i alliansen.


Handlingsplanutvalg og handlingsplan
Etter forankring av prosjektideer fra selskapene i vårens regionmøter, ble HP2019 vedtatt med 4 prosjekter til gjennomføring i 2. halvår 2019. Disse prosjektene er godt i gang, og forprosjekt nettdrift vil kunne generere mange nye prosjekter i HP2020. Samtidig tar vi med oss videre prosjekter som er startet i 2019, gjennomgår nye prosjektforslag samt prosjekter som har blitt satt på vent.

Handlingsplanprosessen mot HP2020 har startet, og oppstartsmøte med HPU ble gjennomført denne uken. Pga knapp tid må vi dele opp beslutningsprosessene. I første omgang er det viktig å få besluttet gjennomføringsprosjekt for kundeløsning, slik at dette prosjektet kan starte opp tidlig i 2020. Dette skjer på eiermøte på Klækken 27.-28. november. Så besluttes resterende foreslåtte prosjekter i et ekstraordinært eiermøte i februar 2020. (dato og sted kommer)


Retningslinjer for digitalisering

I 2016 introduserte vi Veikart 2020, som var en plan for digitalisering i Nettalliansen. En revisjon av dette veikartet har lenge stått på trappene, og nå som vi har revidert overordnet strategi så staker vi ut kursen for digitalisering i Nettalliansen. Digitalisering skal i) effektivisere arbeidsprosessene, ii) standardisere arbeidsprosessene og iii) tilrettelegge for samhandling. Selskapene skal oppleve en forutsigbarhet og en god oversikt over hvilke løsninger vi utvikler når og når de rulles ut hos selskapene.


Nettalliansens bransjeløsning
Bransjeløsningen skal til enhver tid være den optimale samlingen av IT-applikasjoner og -tjenester som støtter opp under arbeidsprosessene til nettselskapene. Sammen bygger vi denne løsningen, som skal dekke behovene til selskapene i alliansen. Det jobbes fortløpende med å videreutvikle fellestjenestene i bransjeløsningen, og vi har på plass Håndbøker og Avvik og arbeidsordre mens vi jobber med implementering av Arkivløsning. 


Full fart inn i 2020

Det vi helt konkret jobber med nå, ser du her. 

I tillegg jobbes det med andre aktiviteter og fokusområder. Som bl.a.:

  • På innkjøp har vi økt omsetning på eksisterende avtaler med 8,3% tom. 3. kvartal sammenlignet med 2018.
  • Stadig flere selskap banker på døren for å vurdere å være med i Nettalliansen
  • Forvaltning og videreutvikling pågår fortløpende på AMS og felles IT-driftsplattform
  • Nye nettsider for Nettalliansen, som skal tydeliggjøre hvilke verdier vi skaper sammen