Nettalliansen AS søker utrullingsleder

Nettalliansen har gjennomført flere anskaffelser av IT-løsninger for alliansens 25 eierselskap. Disse løsningene skal nå rulles ut til alle eierselskapene på en god og forutsigbar måte. I den forbindelse trenger vi bistand til å sikre en vellykket utrullingsprosess.

Vi søker derfor etter en person eller flere personer fra allianseselskapene som kan bistå oss i utrulling og implementering av ERP og NIS til selskapene i Nettalliansen.  


Hovedformål med stillingen
Skape forutsigbarhet, motivasjon og eierskap til å ta i bruk de nye løsningene slik de er tenkt, og hente ut potensial og gevinster av de nye løsningene, herunder standardisering av arbeidsprosesser.  

 

Ansvarsområde

 • Planlegge utrullingsløp for ERP og NIS sammen med valgt leverandør og prosjektet
 • Ansvarlig for kundens medvirkningsforpliktelse under utrulling, blant annet oppfølging av Nettalliansens øvrige leverandører
 • Lage gode og forutsigbare planer for det enkelte selskap med hensyn til tid, ressursbruk, roller og ansvar ved bruk av Nettalliansens metode for utrulling og endringsledelse
 • Skape forutsigbarhet i alle ledd gjennom god kommunikasjon som koordineres med kommunikasjonssjef i Nettalliansen
 • Være hovedkontaktledd mot lokale koordinatorer
 • Koordinere opplæring og kontinuerlig forbedre opplæringstilbud til beste for brukere sammen med valgt leverandør og prosjektet
 • Koordinere innspill og forbedringsforslag fra en implementering til den neste, være hovedkontakt mot leverandør for å unngå samme feil flere ganger, og for å unngå at kostnader drives opp i bindeleddet «leverandør og selskap»
 • Følge opp arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser som gjennomføres av løsningsansvarlig og arbeidsgruppe for hver løsning. Sikre at dette blir del av opplæring og faktisk praksisendring i selskapene
 • Tett kontakt med eierselskapene gjennom besøk og jevnlig oppfølging

 

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Tydelig
 • Teknologiinteressert
 • Tilgjengelig og Responsiv
 • Omgjengelig teamarbeider


Krav til kompetanse og erfaring

 • Minimum 3-årig utdanning
 • 2-5 års erfaring med IT-systemer i eget selskap
 • Erfaringer fra utrulling av IT-løsninger
 • Strukturert og systematisk
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig


Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid og arbeidssted
 • Lite og sosialt miljø med flat struktur og uhøytidelige kollegaer
 • Mulighet for å lære mye og bygge kompetanse innenfor et stort spekter av teknologi


Omfang:
100 %

Oppstart: Snarest
 

Last ned i PDF

Ta kontakt med Maria Rodahl Johansen på mail eller 952 48 863 hvis du vil søke på stillingen eller ønsker mer informasjon.