Nettalliansen AS har fått ny logo

Nettalliansen har vært gjennom en reise siden oppstarten i 2009 og har med årene blitt til mye mer enn et innkjøpssamarbeid.

Vi ønsker å tilpasse identiteten til en ny tid. Det handler om å hjelpe hverandre i et nettverk, og bli gode sammen. Dette ønsker vi at også skal gjenspeiles gjennom vår logo. 


Flere av nettselskapene har selv fått nye logoer og nye nettsider. Vi tenkte det ville være god timing å friske opp allianseprofilen og allianselogoen også.