Når kommer mitt selskap på løsningen?

Når en løsning er anskaffet, benytter Nettalliansen en metode for utrulling ut til selskapene som er lik for alle løsninger. Vi kaller den MUDS.

Hvilken dato ditt selskap får løsningen på plass, kan vi ikke si før avtale med leverandør er på plass og utrullingen er nær forestående. Når det gjelder NIS og ERP vil det fra leverandør er valgt, kunne ta 4-6 måneder før utrulling starter og vi antar at det kan ta minst 18 måneder før løsningene er på plass hos samtlige allianseselskap.

En eksakt dato for utrulling for ditt selskap innenfor disse antatte 18 månedene kan vi dessverre heller ikke gi dere nå. Vi vet selskap 1-n, men hvilket som blir nr 4 eller 9 vet vi først når vi er tett opp til utrulling.

Rekkefølgen på selskapene avhenger av systemkombinasjonen selskapet ditt har på det tidspunktet utrullingen starter, og av situasjonen for øvrig som selskapet står i. Det er med andre ord mange faktorer som spiller inn, og det er et stykke komplekst håndarbeid å få sydd sammen en utrullingsplan som fungerer optimalt for alle parter. 


MUDS
MUDS står for Metode for Utrulling til Deltakende Selskap. Denne metoden ble brukt på AMS prosjektet til Nettalliansen med stor suksess, og var helt nødvendig for å gjennomføre et prosjekt med et så stort omfang. Vi har også brukt metoden på Kundeløsning 1.0 og Tilsynsløsning, og benytter den til Kundeløsning 2.0 og Kvalitetssystem. Alle prosjektene i Nettalliansen er ikke like store, men vi vil fremover bruke den samme metodikken i alle prosjekter med krav til selskapenes medvirkning, for å gi mest mulig forutsigbarhet. Så tilpasser vi selvsagt til omfang og kompleksitet. 


Hvordan fungerer MUDS?
Enkelt forklart så består MUDS av en tidslinje, med faser og tilhørende arbeidspakker. Fasene og arbeidspakkene er tidfestet X antall uker før produksjonssettingsdato og X antall uker etter produksjonssettingsdato for hvert enkelt selskap. På denne måten planlegger vi grundig hva som må gjøres av selskapet, leverandøren og Nettalliansen med øvrige berørte leverandører slik at utrullingen vil gå så knirkefritt som mulig. 


En kort innføring i MUDS