Når får ditt selskap nytt ERP?

Det er satt opp en utrullingsplan for alle 25 allianseselskapene, fordelt i 5 puljer. Første pulje starter opp i mai etter at piloten er ferdigstilt.

Dette er en tentativ utrullingsplan, som vil bli avklart med hvert enkelt selskap.

Første pulje starter opp i mai, etter at pilotering er ferdigstilt. 

Det er tatt utgangspunkt i at de selskapene som i dag fører lønn gjennom Huldt & Lillevik må over på ny lønnsløsning i løpet av 2023, og at de selskapene som har OpenNIS blir prioritert foran øvrige selskaper. Det er også tatt hensyn til andre pågående prosesser eller situasjoner i selskapene som er kjent for prosjektet.


(klikk for større bilde)