Nå setter vi fart med ny kundeløsning!

Ny kundeløsning for Nettalliansen er valgt, og kontrakten er tildelt CGI. Dette tar oss som allianse et stort steg videre og setter fart på bransjeløsningen. 

Felles kundeløsning bidrar til å samle allianseelskapene og legger grunnlaget for felles tjenester og arbeidsprosesser på tvers av selskapene og fagsystemene. Vi er trygge på at vi nå har den riktige leverandøren på laget for å realisere dette.

Vi hadde en kort introduksjon for daglige ledere og styreledere av ny kundeløsning på ekstraordinær generalforsamling denne uken. Her gikk vi gjennom anskaffelsesprosessen, etablering og utrulling, økonomi og selskapenes forpliktelser knyttet til anskaffelsen. 


KICK-OFF for ny kundeløsning
Det skal være en kick-off på Gardermoen for selskapenes koordinatorer den 2.-3. november, og dette vil være startskuddet for felles kundeløsning i Nettalliansen. Derfor er det viktig at alle selskap er representert på denne samlingen. Det vil bli presentasjoner av avtalen, prosjektet og løsningen, og diskusjoner rundt hvordan vi sammen og på samme måte sikrer at kundeløsningen blir satt opp slik at vi kan få best mulig effekt av investeringen! 

Har ikke ditt selskap meldt på en koordinator for kundeløsning, så kan det gjøres her.


Pressemelding

Europower fikk over nyheten i går og vi har sendt ut pressemelding til øvrige interessenter i dag. Her kan dere lese pressemeldingen i sin helhet