Nå etablerer vi kompetanse- og rollenettverk

Flere selskap har etterlyst kompetanse- og rollenettverk i Nettalliansen. Vi har kartlagt hvilke temaer og roller som er aktuelle, og nå kaller vi inn til nettverkstreff.

Vi har samlet innspillene inn i 5 kompetansenettverk og 4 rollenettverk:

Kompetansenettverk

  1. Nettdrift (planlegging, drift- og overvåkning, vedlikehold og montøroperasjoner)
  2. Kundehåndtering (MAFI, Tariff og produkthåndtering og kundebetjening)
  3. Tilsynstjenester
  4. Beredskap
  5. Innovasjon og digitalisering

Rollenettverk

  1. Daglige ledere
  2. Nettsjefer/driftssjefer
  3. HR-personell (Personal, kompetanse, HMS)
  4. Økonomi og myndighetsrapportering

 

Møtestruktur og deltakelse
Det første møtet vil være fysisk. Dette er viktig for å få møtt hverandre og for å få etablert en møtestruktur. Deretter legger vi opp til jevnlige Skype-møter. 

Det første fysiske møte i hvert nettverk holdes i Nettalliansens kontorer i Oslo, hvor administrasjonen vil være behjelpelig med oppstart, møtestruktur og valg av nettverksleder. Vi setter av 2 timer.

Deretter må nettverkene få lov til forme seg litt etter hvert, innenfor hvert sitt tema. 

Rollenettverk for daglige ledere oppretter vi ikke et fysisk møte for, da eiermøter kan benyttes til dette. Vi kaller rett inn til Skype-møter for dette nettverket. 

 

Møtefrekvens og samhandling mellom møtene
I første omgang legger vi opp til kvartalsvise møter på én time. Behovet her kan variere fra nettverk til nettverk, og justeringer kan selvsagt gjøres. Vi oppretter en gruppe i Teams for hvert nettverk hvor dere kan samhandle mellom møtene. 

Innkalling til kompetanse- og rollenettverk
I løpet av november kaller vi inn til de ulike nettverkene fra og med januar 2020. Alle kan melde seg på så mange nettverk de vil. 

 

Nettverkskalender 2020
Vi har laget en tentativ kalender for nettverkstreff. Vi tar forbehold om endringer. 

Åpne i PDF