Multifaktor autentisering

MS Office har endret og forbedret sikkerheten rundt multifaktor autentisering. Alle selskapene vil få dette automatisk innen kort tid.