Møte om solceller og plusskunder

Solceller og andre energikilder er på full fart inn i våre nettsystem, og gir oss både nye utfordringer og muligheter. Kan vi samarbeide om å håndtere dette sammen og på samme måte?

Her er det både tekniske, avtalemessige og økonomiske forhold som blir berørt og det er viktig at vi finner løsninger som ivaretar nettselskapene og kundene på en god måte.


Den 26. oktober kl 9-10 inviterer vi til diskusjon rundt hvordan vi kan etablere en felles beste praksis på:

  • Informasjon ut til kundene på nettsider etc
  • Felles malverk for teknisk tilknytning (basert på REN?)
  • Hvordan en håndterar en ny plusskunde fra idè til driftssatt anlegg
  • Utfordringer mtp. beregning, overharmonisk støy etc.

 
Noe av dette er allerede tatt opp i kompetansenettverket for plan og prosjekt, og siden dette er såpass dagsaktuelt så ønsker vi å løfte problemstillingen til alle som har interesse for dette.


Møteinvitasjon er sendt ut
Denne informasjonen og en møteinnkallelse er sendt ut på e-post til daglige ledere og primærkontakter i Nettalliansen. Vi oppfordrer til å videresende møteinnkallelsen til de det måtte gjelde i eget selskap.