Møte med Sodvin Nett og Midtkraft Nett

Denne uken har vi hatt møter med både Sodvin Nett AS og Midtkraft Nett AS, som begge vurderer eierskap i Nettalliansen.

Sodvin Nett AS
Sodvin Nett AS (tidligere Hemne Kraftlag) inviterte Nettalliansen til et møte på Kyrksæterøra den 22. oktober. Sodvin presenterte seg selv og fortalte om hvordan de har gjennomført en omorganisering de siste årene. Nettalliansen presenterte hva vi jobber med og hva Sodvin kan få gjennom et eierskap i Nettalliansen. Det var et godt møte og Sodvin vil vurdere ulike alternativ før de tar en beslutning på et videre samarbeid med Nettalliansen. Sodvin blir invitert med på eiermøte den 21. november og relevante Skype-møter.

 

Midtkraft Nett AS
Midtkraft Nett AS inviterte Nettalliansen til et styreseminar som de gjennomførte for hele konsernstyret på Kleivstua den 24. oktober. Nettalliansen presenterte våre fokusområder og aktiviteter, med stort fokus på pågående strategirevisjon og SYNERGI. Midtkraft Nett fokuserte på de nært forestående utfordringene knyttet til blant annet regulatoriske endringer, økt/endret kompetansebehov og effektiviseringskrav.

Midtkraft ble imponert over Nettalliansens valg av fremtidsrettet teknologi for arbeidsordresystem (JIRA) og håndbøker (Confluence). Dette viser at arbeidet med bransjeløsningen i Nettalliansen er attraktivt, interessant og relevant for flere. Midtkraft Nett ønsker å vite mer om hvilke forpliktelser som ligger til grunn for et eierskap i Nettalliansen, og de vil avvente sin beslutning om eierskap til vi har kommet langt nok i Strategirevisjonen til å kunne gi dem svar på dette. Midtkraft Nett blir også invitert med på eiermøte og relevante Skype-møter.