Møte med Powel 20. september

Torsdag 20. september hadde vi møte med Powel i Trondheim, hvor vi diskuterte felles forvaltningsavtale og muligheter for samarbeid.

 

Møtet var en oppfølging av møte som ble holdt den 13. juni der følgende oppgaver ble definert:

Powel:

  • definere modulstruktur som forløper til felles avtaleforvaltning
  • forslag til innhold i forvalterrolle

Nettalliansen:

  • kartlegge modulbehov hos selskapene
  • forslag til innhold i forvalterrolle

 

I torsdagens møte fortsatte vi diskusjonen rundt hva en felles forvaltningsavtale skal inneholde, og hvordan samarbeidet blir best for begge parter. På lik linje med samarbeidet med Enoro, så ønsker Nettalliansen å vite hva Powel tilbyr til eierselskapene og at dette går via administrasjonen.

 

Enoro ønsker at felles forvaltning tar utgangspunkt i de avtalene Powel allerede har med eierselskapene. Vi diskuterte også mulighetene for felles fagdager. 

 

Vi følger opp med et nytt møte om forvaltning om kort tid, og tar ut over dette sikte på å ha jevnlige møter med Powel annen hver måned.