Møte med NVE om Energiberedskap 2019

Torsdag denne uken ble Nettalliansen, Distriktsenergi, Energi Norge og KS Bedrift invitert til samarbeidsmøte hos NVE for å diskutere innhold på Energiberedskap 2019 (NVEs beredskapskonferanse).

Flere selskap i Nettalliansen har kommet med innspill til konferansen og dette ble presentert for NVE.

Noe av det som ble diskutert var at beredskapskonferansen bør være bedre rettet mot deltakerne, og ha konkrete eksempler fra hvordan nettselskapene håndterer ulike beredskapssituasjoner. Vi spilte også inn større fokus på betydningen av endringer i beredskapsforskriften og nettselskapenes og NVEs erfaringer fra tilsyn.

Energiberedskap 2019 blir holdt den 22.-23. mai.

Presentasjoner fra årets konferanse.