Møte med G7-gruppen i nord

Nettalliansen AS var invitert til å presentere alliansesamarbeidet i møte med G7-gruppen denne uken, for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle nye eierskap i alliansen.

G7-gruppen består av syv kraftselskap i Nord-Troms og Finnmark. To av selskapene i G7 er allianseselskap, Lucerna og Nettinord. De øvrige selskapene er Alta Kraftlag, Ymber, Varanger Kraft, Luostejok Kraftlag og Nordkyn Kraftlag. 

Nettalliansen var invitert i møtet av Nettinord og Lucerna som ønsker at hele G7-gruppen skal ha nødvendig informasjon om alliansesamarbeidet for å kunne vurdere eierskap i alliansen. Hvert enkelt selskap i G7 avgjør om Nettalliansen er aktuelt for dem.


Bransjeløsning og innovasjon
Nettalliansen fortalte om endringene i bransjen og hvordan Nettalliansen sammen jobber for at små og mellomstore nettselskap skal stå sterkere. Det ble informert om arbeidet med bransjeløsningen og hvordan handlingsplan 2022-2024 skal komplettere vår bransjeløsning. I tillegg fikk nettsjefene en egen presentasjon av Hans Ørjasæter hvor det ble informert om Birdsview-prosjektet som NettiNord er med på og litt om hvordan vi sammen bruker tilgjengelige FoU-midler for å være med på større innovasjonsinitiativ enn det en kunne gjort som enkeltselskap.

Oddbjørn Samuelsen i Nettinord og Gudrun Rollefsen i Lucerna beskrev fra sitt selskaps perspektiv hvordan de opplever alliansesamarbeidet og hvorfor det er viktig for dem å være del av alliansen. Samt hva som er viktige forutsetninger for suksess, som  standardisering av løsninger og prosesser, og et tett og godt samarbeid på tvers av selskapene.


Vi ønsker flere selskap velkommen!
Nettalliansen ønsker flere nettselskap velkommen inn i fellesskapet. Da er det viktig at selskapene vet hva de kan forvente, og er enige i den strategiske retningen til Nettalliansen og de forpliktelsene dette innebærer.

Nettalliansen AS tar gjerne turen nordover for å besøke selskap som evnt. er interessert i å bli et allianseselskap i Nettalliansen.

 

Møtet ble holdt i fantastiske omgivelser: destinasjon 71 grader Sarnes. Foto: Oddbjørn Samuelsen; NettiNord
Møtet ble holdt i fantastiske omgivelser: destinasjon 71 grader Sarnes. Foto: Oddbjørn Samuelsen; NettiNord
Foto: Oddbjørn Samuelsen, NettiNord
Foto: Oddbjørn Samuelsen, NettiNord