Møte i Bransjerådet

Denne uken ble det holdt møte i bransjerådet i Nettalliansen. 

Det var bra oppmøte, og samtlige systemeiere var til stede. 

Møtepunkter som ble gjennomgått:

  • Status på endringer som er besluttet i styret. Her så vi på hvor langt endringene er kommet i implementering, og kostnader knyttet til endringer så langt i år. 
  • Gjennomgang av produktsentrisk leveransemodell
  • Gjennomgang av integrasjoner som planlegges og implementeres
  • Runde rundt bordet, systemeierne ga oppdatering på hva som har skjedd på løsning siden sist


Manglende deltakelse i brukerforum
Deltakelse i brukerforum ble også tema rundt bordet. Det meldes om manglende deltakelse og engasjement i enkelte brukerforum. Det er svært viktig at vi får opp engasjementet i alle brukerforumene fremover, siden det er i disse foraene vi jobber frem forbedringer i løsningene våre. Det skal kartlegges tiltak for å få opp både deltakelse og engasjement.