Mer sikkerhet inn i Telenor-avtale

Nytt i 2022 er Telenors produkt SafeZone - En AI løsning som gir ekstra sikkerhet mot hacking og alle former for forsøk på å stjele bedriftens data. 

Avtalen vi har med Telenor tilbyr alle allianseselskapene i Nettalliansen en «standardisert» løsning på mobiltelefoni. Denne samordningen er ikke forpliktende for allianseselskapene. 


Høyere sikkerhet med Safezone
Flere behov blir stadig avdekket og Nettalliansen har derfor løpende dialog med Telenor om videreutvikling av tilbudet

«SafeZone er en DNS-tjeneste som blokkerer trafikk til kjente tvilsomme nettsteder og hindrer forsøk på oppkobling mot antatt skadelige nettsider og domener. SafeZone er derfor et effektivt virkemiddel mot blant annet «phishing»- kampanjer»

I den videre dialogen med Telenor vil det være fokus på Teams-integrasjon.

Avtaledokumenter
Les mer om SafeZone