Mer påvirkning i Nettalliansen?

Vil du være med å påvirke, så kan du det gjennom involvering i prosjektorganisasjonen. Nå har vi lagt ut beskrivelse av rollenes ansvar og mandat. 

Under Deltakelse på samhandlingsnettet finner dere en oversikt over prosjektorganisasjonen slik den ser ut i de fleste prosjekter og anskaffelser i Nettalliansen. Vi viser hvilke roller som er besatt av representanter av allianseselskapene, og hvor dere kan bidra med deres kompetanse og kunnskap. 

De rollene vi ønsker å få på plass først er representanter til arbeidsgruppene. Har du kapasitet til å bidra med din kompetanse i noen av arbeidsgruppene eller de andre gruppene, så sender du inn deltakerskjema som ligger i høyremenyen under Deltakelse.  


Rollenes ansvar og mandat

Disse rollene har en viktig funksjon i Nettalliansen, og det er ønskelig at det opprettholdes en stabilitet slik at den som tiltrer en rolle forblir i rollen over noe tid. 

Når det gjelder rollen som lokal koordinator, så er dette en viktig rolle i anskaffelse kundeløsning og det vil bli en viktig rolle i de kommende anskaffelsene NIS og ERP. Lokal koordinator har blant annet ansvaret med å distribuere prosjektkritisk informasjon ut i eget selskap. Vi ønsker å understreke dette slik at vi unngår at øvrig prosjektorganisasjon må svare opp henvendelser for lokal koordinator. Dette gjør at vi sparer både tid og penger. 

Under rollebeskrivelser kan du klikke på rollen og lese mer om rollens ansvar og mandat.