Mer effektiv og kundevennlig prosess for anleggsbidrag

Nettalliansen har digitalisert prosessen mellom kunde og nettselskap ved utarbeidelse av anleggsbidrag, og åpner nå for bestilling av løsningen. 

Som nettselskap må dere dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel som utløser et anleggsbidrag, og i tillegg oppbevare denne dokumentasjonen i ti år. Denne prosessen er nå digitalisert og implementert ved hjelp av løsninger som allerede ligger i vår Bransjeløsning.


Del av Bransjeløsningen
Anleggsbidragsløsningen viser tydelig fordelen for de allianseselskapene som har tatt i bruk fagsystemene i Bransjeløsningen. Bransjeløsningen skal tilrettelegge for felles tjenester og automatiserte prosesser på tvers av selskapene og de ulike fagsystemene, og verdiskapingen av dette vil øke i takt med selskapene som tar samtlige løsninger i bruk.

Nettselskapet AS og Hallingdal Kraftnett AS har vært pilotselskaper i prosjektet «Digitalisering av anleggsbidrag» og vil snart gå live. Vi vil dele deres erfaringer når deres nettkunder har tatt Kundeportalen i bruk.


Fra forespørsel til signering
På samhandlingsnettet kan du lese mer om prosessen fra kunde tar kontakt til avtale om anleggsbidrag er signert. Nettkunden går inn via Kundeportalen og sender inn sin forespørsel om anleggsbidrag. I portalen er det også mulig å sende mer generelle forespørsler, som gir kunden en samlet oversikt over sine forespørsler hos sitt nettselskap. Dette gjør med andre ord hverdagen enklere både for nettkunden og nettselskapet.

Les mer om både Kundeportalen og anleggsbidragsprosessen


Bestilling

Ønsker du en enklere måte å behandle anleggsbidrag i ditt selskap? Send inn bestillingsskjema så tar vi kontakt.