Meld deg på Smartgridkonferansen 2019

Tempoet på elektrifiseringen av Norge vil ha direkte innvirkning på det norske kraftnettet. Smartgridkonferansen belyser utfordringer og muligheter rundt denne utviklingen. 

Temaer du får høre mer om:

  • Nettselskapenes digitale mulighetsrom
  • Barrierer for digitalisering - må vi leve med dem?
  • Hvor smarte er vi? Bruk av nye data i nettutvikling, vedlikehold og drift
  • Effektfleksibilitet - alle snakker om viktigheten, men får vi det?


Nettalliansens digitaliseringsstrategi
Under sesjon 1 i programmet; Nettselskapenes digitale mulighetsrom går Lars Eirik Olsen, prosjektsjef i Nettalliansen på scenen og presenterer Nettalliansens digitaliseringsstrategi. 

Program, foredragsholdere og påmelding