Materiell 2020 er ferdigstilt

Ny leverandør har blitt innstilt for Nettalliansens materiellavtale, og Berggård Amundsen & Co AS trakk det lengste strået.

Nettalliansen har innstilt Berggård Amundsen & Co AS (BA) som vinner av konkurransen «Materiell 2020».

Konkurransen ble gjennomført etter kunngjøring i august. Tre grossister søkte om prekvalifisering, og vi fikk tilbud fra to: Ahlsell AS og Berggård Amundsen & Co AS. Det var til slutt BA som trakk det lengste strået i konkurransen, og spesielt kabelpriser ble utslagsgivende.

Totalt sett er avtalen om lag 1,7% bedre enn eksisterende avtale, noe vi er tilfredse med. Dette viser at avtalen fra 2016 ikke har tapt seg nevneverdig gjennom klassisk «avtale-inflasjon», men også at konkurransen med Ahlsell presset BA til å strekke seg enda lengre.

Vi skal i neste avtaleperiode ta en gjennomgang av konkurransegrunnlaget da vi ser på det som en utfordring at ikke alle grossistene ønsker å delta i konkurransen om avtale med Nettalliansen. Vi skal også ta kontakt med de grossistene som ikke deltok, for å få en tilbakemelding på dette.


Noen nyheter
Avtalen med BA gjelder for 2021 og er noenlunde lik dagens avtale. Men det er noen nyheter:

  • Nye produkter
  • Nye fraktelementer
  • Nye trommelordninger
  • Nye løsninger fra BA mht. nettbutikk og lagerløsninger

Det kommer mer utfyllende informasjon om avtalen etter signering neste uke. 


Standardiseringsforum 
Vi benytter anledningen å oppfordre alle til å melde seg på kommende Standardiseringsforum 2. desember kl 9-14, som i år avholdes på Teams. Legg det i kalenderen, og logg deg på via denne linken den 2. desember KL 9. 

Link tli møtet ligger også i kalenderen på samhandlingsnettet.