Materiell 2.16 - Presentasjon av ny leverandør

Presentasjonen som ble brukt under presentasjonsmøtene i Trondheim, Hønefoss, Bergen og Tromsø er publisert på Materiell 2.16 - siden.

Les mer her.