Måler nr 50.000 montert hos Hemsedal Energi

Nettalliansen sitt AMS-prosjekt startet opp i august 2015, og 30 av Nettalliansens 47 eierselskaper deltar i prosjektet. Nettalliansen sin måler nr 50.000 ble montert hos Hemsedal Energi i mars 2017 og bekrefter at prosjektet er i rute.

Innføringen av smarte strømmålere er et ledd i en myndighetspålagt digitalisering og modernisering av det norske strømnettet, og innen 1. januar 2019 skal det installeres 2,8 millioner nye målere i Norge. Nettalliansen er godt i gang med sitt AMS-prosjekt og leverer i henhold til planlagt fremdrift. De smarte strømmålerne er et viktig steg i digitaliseringen av strømnettet, som skal medvirke til en mer effektiv nettdrift og nye fremtidsrettede tjenester for forbrukerne sammen med en mer presis og regelmessig måleravlesning. Det er 30 deltakende nettselskaper med i prosjektet med til sammen mer enn 185.000 nettkunder. Nettalliansen opplever gode tilbakemeldinger fra de selskapene som har startet målerbyttet.


Måler nr 50.000 i Nettalliansen sitt AMS-prosjekt ble montert hos Hemsedal Energi. Nettselskapet har 3950 nettkunder, hvorav over 50% er hytteeiere, og de har til nå montert rundt 3200 målere etter de startet monteringen den 18. november 2016. Det gjenstår ca 750 målere å montere før de kan ta sikte på å si seg ferdige i løpet av oktober 2017.  


Tung oppstart ble til pangstart
Hemsedal Energi opplevde noen utfordringer som følge av streiken som rammet energisektoren midt i oppstarten. Dette resulterte i en forsinkelse på 5-6 uker. Men når monteringen først kom i gang gikk alt på skinner og forsinkelsen ble hentet inn på kort tid.

- Nå er vi til og med litt foran planen, og det har gått mye bedre enn forventet, sier daglig leder i Hemsedal Energi Per Gunnar Markegård. Vi gikk ut fra at vi skulle bytte 5-6 målere per dag i starten, men vi har kommet opp i 12-14 målere per dag på en fin dag. En fin dag betyr blant annet kort vei mellom målerbyttene som i hyttefelter og leilighetsbygg. 


Fornøyde nettkunder
I forbindelse med de siste måneders mediedekning av AMS, har det kommet noen få spørsmål fra nettkundene inn til Hemsedal Energi, men Markegård kan fortelle at målerbyttene stort sett har blitt godt mottatt i blant deres nettkunder.

Også i hytteområdene som står for over 50% av målerbyttene har montering gått veldig greit så langt, selv om det har blitt en del ekstra arbeid i helger og ferier for å møte hyttefolket når de er til stede på hytten sin. Dette har blitt løst ved å sette inn flere montører i de periodene som har vært mest hektiske som jul, påske og annen ferietid. Det kan være kronglete å finne frem til alle hyttene i området, men Markegård forteller at montørenes lokalkunnskap har vært til stor nytte for effektive målebytter.


Ser lyst på jobben videre
I følge prosjektleder for AMS-prosjektet i Hemsedal Energi Helmut Falk, så har den største utfordringen i vinter vært at det har vært for lite snø slik at snøscooteren de har benyttet for å komme seg frem til hyttene måtte parkeres. Da var det ikke annet å gjøre enn å vente på mer snø før byttene kunne gjennomføres.

Hemsedal Energi sine nettkunder har en høy standard på sine elektriske anlegg, noe montørene får mye igjen for blant annet med tanke på plassproblemer med ny måler, eldre anlegg og bomturer knyttet til dette. Og når de innimellom kommer over unike og godt bevarte målere fra 60- og 70-tallet, er det ikke annet enn fascinasjon å høre hos prosjektlederen.

- Det er som tiden har stått stille, og det er nesten synd å måtte bytte dem konstaterer Falk.

Både Markegård og Falk ser positivt på jobben videre frem mot høsten når de siste målerne blir montert.