Løsning for nytt NIS er valgt!

Nettalliansen har valgt dpPower fra Digpro som vårt nye NIS og nå er avtalen signert! Dette vil komplementere bransjeløsningen og gi selskapene et solid fremtidsrettet fagsystem.

Den 11. november sendte vi en mail til daglige ledere, lokale koordinatorer, arbeidsgruppe og styringsgruppe for NIS, og informerte om at styret i Nettalliansen besluttet å tildele avtalen om felles NIS til Digpro Solutions AB. Denne uken ble avtalen signert, og det var en fornøyd gjeng som møttes i Nettalliansen AS sine kontorer i Oslo.

Fra venstre på bildet: Arnfinn Flo, prosjektleder Nettalliansen, Frode Gundersen, daglig leder Digpro Norge AS, Jonas Jacobsson, daglig leder Digpro Solutions AB, Maria Rodahl Johansen, daglig leder Nettalliansen, Hans Asplund, KAM Digpro Solutions AB, Hans Ørjasæter, leder nettdrift i Nettalliansen, Gunnar Bell, innkjøpssjef Nettalliansen.


Grundig anskaffelse
Tildelingen ble gjort på bakgrunn av en objektiv vurdering av pris, leveransedyktighet og kvalitet, forankret gjennom grundig arbeid i prosjektet, prosjektets arbeidsgruppe og prosjektets styringsgruppe. Digpro Solutions AB er evaluert som beste tilbyder på alle tildelingskriterier, og Nettalliansen er trygge på at valget av leverandør vil bidra til økt effektivitet, gode arbeidsprosesser og reell gevinstrealisering i allianseselskapene.

Det har blitt lagt ned et svært godt og grundig arbeid i denne anskaffelsen, og vi gleder oss til å fortsette planleggingsarbeidet mot implementering. 


Informasjonsmøte
Vi holder felles digitalt informasjonsmøte den 9. desember kl 9-11. Her inviterer vi alle ansatte til å delta. Les mer om agenda og legg det i kalenderen.

 

Kommentarer eller spørsmål kan rettes til prosjektleder for anskaffelsen, Arnfinn Flo.

 

 

Signert!
Signert!