Leverandører og avtaler

Her er en kort status på konkurranse om tilsynstjenester, PC-tilbud og Standardiseringsforum.

Tilsynstjenester
Nettalliansen har i konkurransen om tilsynstjenester fått inn flere søknader om deltakelse i konkurransen. Alle søknadene har blitt godkjent og vi jobber nå videre mot tilbudsfristen som er den 15. november.

Etter fristen går vi i gang med forhandlinger. Vi skal ha aktive avtaler klare fra 01.01.2020.


Dustin
Dustin har kjører med priskampanje på utvalgte PCer. Se samhandlingsnettet for mer informasjon.

 

Standardiseringsforum
Standardiseringsforum gjennomføres 21.11.19 og det er fremdeles anledning til å melde seg på! Samlingen holdes på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.

Meld deg på her