Leverandørbytte innen elverksmateriell

Ensto AS vil bli erstattet av ny produsent som følge av manglende dokumentasjon på varslet prisøkning. 

Nettalliansen ønsker samarbeid med leverandører som tar en aktiv rolle i å holde kontroll på kostnader, og som bidrar med dokumentasjon om bakgrunn og begrunnelser for prisendringer. Dette er viktig slik at vi alltid kan kvalitetssikre at prisendringene er akseptable. 


Vi bytter ut Ensto
Ensto AS er en av produsentene vi benytter på elverksmateriell. De har varslet prisøkning, men er ikke villig til å fremlegge dokumentasjon knyttet til bakgrunn for prisendringene. Som følge av dette ønsker ikke Nettalliansen å beholde Ensto-produkter som anbefalte produkter i vår rammeavtale.

Nettalliansen har bedt Berggård Amundsen AS om å snarest mulig erstatte Ensto-produkter på 500-listen med alternative produkter som er konkurransedyktige på kvalitet og pris, og som vil etterleve krav til dokumentasjon ifbm. prisendringer og andre endringer.

Vi vil informere om ny leverandør når det er på plass.