Leverandør av forsikringsmeglertjenester er valgt

Nettalliansen har ferdigstilt konkurransen om forsikringsmeglertjenester, og vi har inngått avtale med Willis Towers Watson AS (WTW).

Les oppsummeringen av evalueringen som ble gjort i konkurransen

Det som vil skje videre nå er en kartlegging hos selskapene før vi går i gang med konkurranse på forsikringer. Vi har som mål å ha nye forsikringsavtaler på plass innen 01.01.2019.

 1. Uforpliktende kartlegging
  • En bekreftelse på deltakelse i kartleggingsarbeidet, vil bli sendt ut til hvert enkelt selskap i løpet av kort tid
  • WTW må ha signert bekreftelse fra hvert selskap som vil delta
  • Vi ber om rask signatur på denne slik at vi kan komme i gang med arbeidet 

 2. Presentasjon av resultat
  • WTW vil etter kartleggingen presentere resultatet og vise sannsynlig besparelse ved felles anbud på forsikringer i Nettalliansen
  • Basert på resultatet av kartleggingen, vil vi lage en plan for hvilke forsikringer vi konkurranseutsetter. Vi ser primært på person- og skadeforsikringer.

 3. Konkurranse på forsikringer
  • Deltakelse – Vi vil sende ut deltakerbekreftelser til alle før gjennomføring av konkurransene
  • Gjennomføring av konkurransene på vegne av de deltakende selskap med de øvrige som opsjonsberettiget
  • Konkurranse og forhandlinger
  • Målsetning om oppstart avtale innen 1.1.19

  

Vi er optimistiske med tanke på det potensialet som ligger i dette området!