Lederverktøykassen

Vi oppfordrer til å ta i bruk lederverktøykassen. Her ligger det mye bra informasjon og nyttige skjemaer som kan benyttes til å forberede eget selskap før nye løsninger skal på plass.

Selskap som er i pulje 1 eller 2 i ERP-utrulling kan allerede starte forberedelser i eget selskap. Det samme gjelder de som er først ut i NIS utrulling. 


Det ligger mye som kan brukes i lederverktøykassen. Informasjon og skjemaer ifbm. forberedelser ligger i del 5 i lederverktøykassen; FOLK - hvordan få med alle: Vi vil fremheve disse aktivitetene som særlig viktig til forberedelse av eget selskap før en implementering. 

  1. Hvordan forberede eget selskap best mulig
  2. Kartlegg hvem som blir påvirket av implementering av nytt system
  3. Håndter forskjeller ift. hvordan et nytt system vil bli mottatt 
  4. Informer godt og i god tid om hva som vil skje i eget selskap 

 

Skjemaer ligger også i egne mapper under del 5. Ellers er det plukk & mix som gjelder, avhengig av hva selskapet og de ansatte trenger av informasjon og forberedelser: 

  • I del 1 finner du blant annet en presentasjon av Nettalliansen og bransjeløsningen som f.eks. kan benyttes i et allmøte i eget selskap. Du kan bruke hele presentasjonen eller plukke slides ut fra det som er mest hensiktismessig for DITT selskap.
  • I del 2 viser vi til hvilke områder vi jobber med for å hente ut effekter/gevinster av våre løsninger.
  • I del 3 finner du informasjon om MUDS; vår felles «Metode for Utrulling Deltakende Selskap». I MUDS-modellen er FOLK integrert, og du kan klikke deg gjennom de ulike arbeidspakkene og lese mer om innholdet. 
  • I del 4 finner du en oversikt over forum og møteplasser i Nettalliansen hvor ditt selskap og ansatte kan bidra. 
  • I del 5 ligger FOLK - hvordan få med alle!


FOLK = MUDS
Alt som ligger i FOLK er integrert i MUDS, som dere kan se i MUDS-modellen under del 3. Vi vil så langt det lar seg gjøre, hjelpe til med å holde fokus på lokale forberedelser gjennom implementeringsprosessen. Trenger dere noen å sparre med, hjelp til å sette opp en presentasjon til allmøte e.l., så ta kontakt med Anniken Pettersborg