Kvalitetsystem rulles ut rett over sommeren

Innholdet i kvalitetssystemet produseres og standardiseres i disse dager. Kvalitetssystemet vil være klart for utrulling kun et par uker etter sommerferien.

Det utvikles flere standard håndbøker enn i tidligere håndboksystem. Nå kan dere se frem til:

  • Beredskapshåndbok
  • Personalhåndbok
  • DLE
  • HMS-håndbok
  • Lederhåndbok
  • Økonomihåndbok
  • Personvernhåndbok
  • Håndbok for kundebehandling
  • Teknisk og IKT-håndbok


I tillegg til disse skal risikomodul og prosessverktøy standardiseres før løsningen rulles ut. Avviksmodulen er allerede klar, etter standardiseringsworkshop av arbeidsgruppen.


Meld eget selskap på utrullingsplan 
Prosjektet er noe forsinket, og pilotselskapene vil ikke starte ordentlig opp før etter sommeren. Vi har derfor endret noe på påmeldingslisten til utrulling, og dere kan melde dere på fra og med uke 36. De selskapene som ikke melder seg på vil få en vilkårlig plass.

Meld på ditt selskap

 

Vi benytter MUDS (Metode for Utrulling Deltakende Selskap) som viser hvordan utrullingsløpet vil være. Denne vil oppdateres etter sommerferien, men per nå ser den slik ut: