Kvalitetssytem går snart live!

Kvalitetssystemet er i full utrulling, og snart skal de første selskapene gå live ut til alle ansatte.

Prosjektarbeidet er avsluttet, med et høyere resultat enn målene som ble satt for prosjektet. Sluttrapport skrives i disse dager, og prosjektet vil avsluttes deretter.


Standardiseringsarbeidet fortsetter
Arbeidet med å standardisere kvaitetssystemet avsluttes ikke, og arbeidsgruppen jobber iherdig med å få standardisert de siste modulene; Årshjul, prosessverktøy og risikomodulen.

Sjekklister er standardisert og vil være en del av kvalitetssystemet som nå rulles ut til alle. Også opsjonen Intranett er standardisert, og vi ser at de fleste ønsker å bruke Sharepoint som «front» av kvalitetssystemet og dermed skape et oversiktlig og brukervennlig intranett for selskapet. Stoffkartoteket er ikke standardisert, men tilgjengelig som opsjon for alle selskap som ønsker det.


Utrulling pågår for fullt
Det er nå 11 selskap i utrulling, og fem selskap i utrullingsplanen. Det mangler fortsatt selskap i utrullingsplanen, dette er det sendt ut e-post om til daglige ledere og lookale koordinatorer i prosjekt Kvalitetssystem denne uken.


Kudos til arbeidsgruppen!
En stor takk til arbeidsgruppen, en kvartett som har laget et fantastisk innhold til kvalitetssystemet og langt over prosjektmålene som ble satt. Arbeidsgruppen fortsetter å jobbe med standardiseringen, slik at alle får nyte godt av best praksis på tvers av disse fire selskapene.