Kvalitetssystemets stoffkartotek

Netpower skal kartlegge interessen for en enklere løsning for stoffkartotek enn den som foreløpig er i bruk i Nettalliansen. 

Netpower har løsning for Stoffkartotek som ble tilbudt som opsjon under vår avtale om kvalitetssystem. Vi har fått tilbakemelding om at denne fullskala løsningen kan være for komplisert for de mindre selskapene, og at det er behov for en enklere og rimeligere løsning.

Netpower har derfor kommet med et alternativ til fullskala løsning. Den enklere løsningen tilfredsstiller også lovkravet om tilgang til stoffkartotek, men det er viktig å være klar over at løsningen gir noe redusert funksjonalitet, som integrasjon mot kvalitetssystemet og avviksregistrering.
 

Fullskala løsning – Helintegrert stoffkartotek 
Fullskalaløsningen har eksponeringsregister som modul i Kvalitetssystemet. Stoffkartoteket har en arkitektur som tillater at modulen også kan kjøres som en separert webapplikasjon med offline støtte.

De selskapene som i dag benytter vår konkurrent Eco Online, innvilges 25% lavere årspris for vårt stoffkartotek (Workplace Safety). F.eks: Opsjonsprisen vår er 20 000,- per selskap. Har et selskap fått en pris fra Eco på 20 000,- for neste periode, får de vår løsning til 15 000,-.

 
Forenklet løsning
Den forenklede løsningen gir tilgang til en felles løsning for å slå opp i sikkerhetsdatablader.

Netpower kan sette opp en fellesinstallasjon hvor lokasjonsstrukturen fungerer som selskapshierarki. Da vil alle selskap i denne installasjonen ha felles URL for pålogging, men vil kun se sitt innhold.

Denne løsningen vil gjøre at selskapene mister muligheten til å føre eksponering på en sikker måte, fordi Netpower ikke kan begrense rettighetene til administrative brukere på tvers av selskapene på et så finmasket detaljnivå. Samme begrensing vil gjelde for risikovurderinger.

Den enklere løsningen skal fungere helt fint for de selskapene som ikke ønsker å «jobbe» med et stoffkartotek, men kun ha en løsning for at ansatte skal kunne slå opp sikkerhetsdatablader når de er i arbeidsoperasjon. 

 

Forenklet løsning tilbys for kr. 10 000,- per selskap. Det forutsetter at 6-8 selskap forplikter seg, så ikke server- og strømkostnader alene spiser opp Netpowers margin.

 

Vi ber derfor om snarlig tilbakemelding fra dere på spørreundersøkelsen som kartlegger om selskapene er interessert i:

  1. Fullskala løsning 
  2. Forenklet løsning 

Gi ditt svar her