Kvalitetssystemet er i rute!

Denne uken jobber vi med ferdigstilling av førsteutkast til master, og neste torsdag er det klart for første koordinatormøte for kvalitetssystem. 

Planen er å være ferdig med første utkast til masteren i løpet av denne uken. Det er fortsatt en del jobb som gjenstår, men dette er et utgangspunkt til bruk for pilotselskapene Lucerna, Hallingdal, Bømlo og Lysna.

Masteren viser til en hver tid innholdet som blir tilgjengelig for alle selskapene. Det vil komme flere muligheter for standardisert innhold og vi jobber kontinuerlig med videre utvikling. I tillegg til avvikssystem, så er følgende håndbøker ferdig standardisert:

  • Beredskapshåndbok
  • Personalhåndbok
  • HMS-håndbok
  • Lederhåndbok
  • Økonomihåndbok
  • Personvernhåndbok


Utrulling
Ingen har meldt seg på utrullingsplanen før i uke 38, så da kommner de første to selskapene på etter at pilot er gjennomført. Har ikke ditt selskap satt seg på utrullingsplanen, kan du registrere deg her


Koordinatormøte
Det har blitt innkalt til koordinatormøte torsdag 25. august. Dersom ditt selskap ikke har meldt inn en koordinator, så kan det gjøres her. 

En fantastisk arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen i Kvalitetssystem har vært helt fantastiske. I samarbeid med Netpower har de bidratt mye til både oppbygging og struktur av systemet, og produsert svært godt innhold til masteren. Vi tar av oss hatten!