Kunngjøring av konkurranse på elverksmateriell

Nettalliansen kunngjør denne uken «Materiell 2020» som er konkurransen om rammeavtale på Elverksmateriell.

Konkurransen har blitt noe utsatt på grunn av koronaviruset, men ettersom dagens avtale med Berggård Amundsen AS løper ut i desember må vi kunngjøre konkurransen for å ha god tid til å forhandle frem så gode betingelser som mulig.

Flere interesserte aktører
Konkurransen handler om kabel (ELnummergruppe 10) og øvrig elverksmateriell (Elnummergruppe 11-88). Flere aktører har vist interesse, og Nettalliansen har gjennomført møter med alle de største grossistene i markedet.

Tidsplanen medfører snarlig kunngjøring og tilbudsfrist i slutten av september. Deretter vil det gjennomføres forhandlinger i oktober, med innstilling og kontraktsinngåelse tidlig desember.

Forhandlingsteamet vil bli kontaktet nærmere, og vi vil løpende vurdere hvordan prosessen kan gjennomføres på en forsvarlig måte og i henhold til FHIs retningslinjer.


For spørsmål, ta kontakt med Gunnar Bell på 900 66 064 eller gunnar.bell@nettalliansen.no.