Kunngjøring av konkurranse om tilsyn

Nettalliansen kunngjør denne uken konkurranse om kjøp av gjennomføring av tilsyn. 9 selskaper i Nettalliansen deltar.

Årsaken til at det ikke er mer enn totalt ni selskap som deltar, er at flere selskap enten har kompetanse internt på DLE eller at de ønsker å ha full kontroll på hvem som utfører tilsyn på deres vegne.

Vi har fått tilbakemeldinger på at tilsyn kan være et område for mer samhandling i fremtiden, når vi har etablert det som etter planen skal bli et felles standardisert system for tilsynsløsning. Dette systemet inkluderer også funksjonalitet som i dag ligger under KIS. Vi ser frem mot videre prosess og aktiv avtale fra 01.01.2020.


For spørsmål ta kontakt med Gunnar Bell / 900 66 064.