Kundeløsning for annen konsernvirksomhet

Nettalliansen har nå anskaffet kundeløsning for nettselskapet. Vi kartlegger hva selskapene gjør mht kundeløsning for øvrig virksomhet.

Denne undersøkelsen ble også sendt på mail til primærkontakter tidligere denne uken.

Flere selskap i Nettalliansen ønsker å vite hva andre eierselskap gjør med hensyn til kundeløsning for øvrig virksomhet. Vi kartlegger derfor dette på nytt for å få en oppdatert status hos selskapene. Vi deler svarene med selskapene i alliansen. Svarfrist: 14. september.

Vi mangler fremdeles mange svar, så til de som ikke har besvart undersøkelsen - vennligst klikk her.