Krypteringsløsning for Nettalliansens driftsplattform

Etter sommeren skal Embriq rulle ut krypteringsløsningen AIP for selskapene i Nettalliansen. 

Nettalliansen har valgt AIP (Azure Information Protection) som krypteringsløsning for epost og dokumenthåndtering som blir sendt mellom interne og eksterne parter. Under følger en forenklet veiledning for bruk av dette. For å åpne krypterte dokumenter i Office kreves et tillegg for applikasjonen som må installeres.


Det er mye som allerede er på plass. Det som skal verifiseres eller utføres før utrulling er:

  • Legge alle PCer/enheter til AIP client gruppe i AD
    • Adobe tillegg må også på plass
  • Legge alle brukere med Office 365 E1 og Office 365 E3 lisens til i AIP gruppe


Utover overnevnte skal alt annet være klart med selve oppsettet av AIP, så det er tilgjengeliggjøringen av løsningen for klienter og brukere som gjenstår. 


Se forenklet brukerveiledning for mer informasjon