Kryptering av e-post og vedlegg

Kryptering av e-post er en del av Synergi-avtalen. Krypteringsløsningen «Sensitivity labels» er utarbeidet og testes nå av pilotselskap i Nettalliansen.

Utformingen av løsningen er evaluert og besluttet av brukerforum Synergi, i samarbeid med Embriq. Når løsningen er evaluert og klar, vil alle som er på IT-driftsplattformen få denne løsningen i Outlook og dokumentløsninger fra Office. Den vil by default være av, men alltid tilgjengelig. 


Sensitivity labels
Sensitivity labels fra Microsoft gjør det mulig å klassifisere og beskytte e-poster og dokumentasjon, samtidig som den holder produktivitet og samhandling like tilgjengelig. Vi har valgt å gruppere det på fire forskjellige kategorier: «åpen», «personlig», «Intern» og «konfidensiell». Forskjellen mellom disse er hvem som kan videresende, skrive ut og dele videre.

Opplæring
Embriq lager opplæring for bruk, som vil sendes ut til alle aktuelle selskap før løsningen innføres. Evaluering vil skje i løpet av uke 2, og derfra vil det gå raskt frem til alle har løsningen til bruk.