Krever ikke stikkprøvekontroller fra nettselskapene i 2020

Justervesenet hensyntar den situasjonen vi er i, og vil ikke kreve stikkprøvekontroller fra nettselskapene i 2020. 

Etter dialog med Nettalliansen har Justervesenet lagt ut følgende tekst på sine nettsider:

På grunn av den krevende koronasituasjonen med påfølgende smittevernsråd fra myndighetene, så forventer ikke Justervesenet at det utføres stikkprøvekontroller av elektrisitetsmålere i private boliger i tråd med forskriftens §44 ut 2020. Justervesenet kommer altså ikke til å påtale manglende utført stikkprøvekontroll som skyldes smitteverntiltak.

Det er dermed opp til nettselskapene å vurdere om det skal gjennomføres utplukk av målere i private boliger i 2020.