Kredinor fjerner provisjon

Kredinor fjerner provisjonen de innførte høsten 2020 som følge av endringene i inkassoloven. 

Etter at endringene i Inkassoloven trådte i kraft i fjor var innfordringsbransjen nervøse for hvilken effekt dette ville ha på deres fortjeneste.

Kredinor som er den leverandøren med flest kunder i Nettalliansen, innførte en provisjon på 3%. Dette viste seg å være unødvendig og Kredinor valgte derfor denne uken å fjerne denne provisjonen for kundene i Nettalliansen.

Se avtalen her