KraftTak 17 - Nettstasjoner

Det har kommet varsel om prisregulering som ser ut til å være moderat. 

Vi skal kvalitetssikre dokumentasjonen og vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon når dette er avklart.